Kushtet e shërbimit

Ju lutem lexoni me kujdes këto Kushte të Shërbimit (“Termat”, “Kushtet e Shërbimit”) përpara se të përdorni faqen e internetit https://RROTA24.com/ (“Shërbimi”) të operuar nga RROTA24.com ( “ne” ose “jonë”).

Qasja dhe përdorimi i shërbimit është i kushtëzuar nga pranimi dhe pajtueshmëria me këto kushte. Këto Terme vlejnë për të gjithë vizitorët, përdoruesit dhe të tjerët që hyjnë ose përdorin shërbimin.

Duke hyrë ose duke përdorur shërbimin ju pranoni të jeni të detyruar nga këto kushte. Nëse nuk pajtoheni me ndonjë pjesë të kushteve, atëherë nuk mund të hyni në shërbimin.

Ndërprerja

Ne mund të ndërpresim ose pezullojmë aksesin në Shërbimin tonë menjëherë, pa njoftim paraprak ose përgjegjësi, për çfarëdo arsye, duke përfshirë pa kufizim nëse shkelni Termet.

Të gjitha dispozitat e Termeve që sipas natyrës së tyre duhet të mbijetojnë me përfundimin, do të mbijetojnë me përfundimin, duke përfshirë, pa kufizime, dispozitat e pronësisë, mospranimin e garancisë, dëmshpërblimin dhe kufizimet e përgjegjësisë.

Përmbajtje

Shërbimi ynë ju lejon të postoni, lidhni, ruani, shpërndani dhe përndryshe të keni në dispozicion informacione, tekst, grafikë, video ose materiale të tjera (“Përmbajtje”). Ju jeni përgjegjës për këtë përmbajtje.

Lidhje me faqet e tjera të internetit

Shërbimi ynë mund të përmbajë lidhje me faqet ose shërbimet e palëve të treta që nuk janë në pronësi ose kontrollohen nga RROTA24.com.

RROTA24.com nuk ka kontroll mbi, dhe nuk merr përgjegjësi për, përmbajtjen, politikat e privatësisë, ose praktikat e ndonjë faqeje ose shërbimesh të palëve të treta. Ju gjithashtu kuptoni dhe pranoni që RROTA24.com nuk do të jetë përgjegjës ose i përgjegjshëm, drejtpërdrejt ose tërthorazi, për çdo dëm apo humbje të shkaktuar ose të dyshuar që shkaktohet nga ose në lidhje me përdorimin ose mbështetjen në ndonjë përmbajtje, mall ose shërbim të tillë në dispozicion ose nëpërmjet ndonjë sajtesh ose shërbimesh të tillë.

Mohim

Informacioni që përmbahet në këtë webfaqe është vetëm për qëllime të përgjithshme informacioni. Informacioni jepet nga RROTA24.com dhe ndërsa ne përpiqemi t’i mbajmë informacionet e përditësuara dhe të sakta, ne nuk bëjmë asnjë përfaqësim ose garanci të çfarëdo lloji, të shprehur ose të nënkuptuar, për plotësinë, saktësinë, besueshmërinë, përshtatshmërinë ose disponueshmërinë në lidhje me webfaqen ose informacionin, produktet, shërbimet ose grafikët e lidhur që gjenden në webfaqe për çfarëdo qëllimi.

Çfarëdo besim që ju vendosni në një informacion të tillë, është rreptësisht në rrezikun tuaj.Në asnjë rast nuk do të jemi përgjegjës për ndonjë humbje ose dëmtim, përfshirë pa kufizim, humbje indirekte ose pasuese, ose dëmtim, ose ndonjë humbje ose dëmtim të çfarëdo që vjen nga humbja e të dhënave ose fitimeve që rrjedhin nga, ose në lidhje me, përdorimin e kësaj faqe interneti .

Përmes kësaj faqe interneti ju mund të lidheni me faqe të tjera të internetit që nuk janë nën kontrollin e RROTA24.com. Ne nuk kemi asnjë kontroll mbi natyrën, përmbajtjen dhe disponueshmërinë e atyre vendeve. Përfshirja e ndonjë lidhjeje nuk nënkupton domosdoshmërisht një rekomandim ose miraton pikëpamjet e shprehura brenda tyre. Është bërë përpjekje që faqja e internetit të funksionojë pa probleme. Sidoqoftë, RROTA24.com nuk mban asnjë përgjegjësi dhe nuk do të jetë përgjegjës për të, faqja e internetit që nuk është e disponueshme përkohësisht për shkak të çështjeve teknike përtej kontrollit tonë.

Ndryshimet

Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë, të modifikojmë ose t’i zëvendësojmë këto kushte në çdo kohë. Nëse një rishikim është material, ne do të përpiqemi të japim të paktën 30 ditë përpara njoftimit të ndonjë termi të ri që hyn në fuqi. Ajo që përbën një ndryshim material do të përcaktohet sipas gjykimit tonë të vetëm.